Regels voor toepassing Wet brutering overhevelingstoeslag lonen

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2004

Regels voor toepassing Wet brutering overhevelingstoeslag lonen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 6, vierde lid, van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor een goede toepassing van artikel 6, derde lid, van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen wordt:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage , 20 november 2000

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina