Vaststellingsregeling Subsidieplafond Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000

[Regeling vervallen per 11-06-2005 met terugwerkende kracht tot en met 11-06-2005.]
Geldend van 25-11-2000 t/m 10-06-2005

Vaststellingsregeling Subsidieplafond Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000

De Staatssecretaris van Economische Zaken.

Gelet op artikel 7 van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 november 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

G. Ybema

Terug naar begin van de pagina