Subsidieplafond Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit- en bijzondere sectoren

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 21-09-2001 t/m 06-06-2003

Subsidieplafond Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit- en bijzondere sectoren

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit- en bijzondere sectoren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-06-2003]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2001 verlenen van subsidies op grond van artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit- en bijzondere sectoren wordt vastgesteld op f 60.000.000,00.

  • 2 Het subsidieplafond voor het in 2001 verlenen van subsidies op grond van artikel 2, derde lid, van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit- en bijzondere sectoren wordt vastgesteld op f 7.500.000,00.

  • 3 Het subsidieplafond wordt verdeeld op de wijze, bepaald in artikel 8 van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit- en bijzondere sectoren.

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 november 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina