Wijziging subsidieplafond per provincie conform Regeling gebiedsgerichte bestrijding van verdroging

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 21-11-2000 t/m 22-12-2004

Wijziging subsidieplafond per provincie conform Regeling gebiedsgerichte bestrijding van verdroging

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 2a, tweede lid, van de Regeling gebiedsgerichte bestrijding van verdroging, bedraagt voor het begrotingsjaar 2000:

 • f 1.041.000,- voor de provincie Groningen;

 • f 1.068.500,- voor de provincie Friesland;

 • f 992.000,- voor de provincie Drenthe;

 • f 1.129.000,- voor de provincie Overijssel;

 • f 1.336.000,- voor de provincie Gelderland;

 • f 1.181.000,- voor de provincie Utrecht;

 • f 80.000,- voor de provincie Flevoland;

 • f 1.509.500,- voor de provincie Noord-Holland;

 • f 2.035.000,- voor de provincie Zuid-Holland;

 • f 1.125.000,- voor de provincie Zeeland;

 • f 1.427.000,- voor de provincie Noord-Brabant;

 • f 1.076.000,- voor de provincie Limburg.

`s-Gravenhage, 20 november 2000

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina