Toepassing van het bepaalde bij of krachtens het Besluit randapparaten en radioapparaten in de EER

[Regeling vervallen per 20-07-2007.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 19-07-2007

Toepassing van het bepaalde bij of krachtens het Besluit randapparaten en radioapparaten in de EER

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op het besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 48/2000 van 31 mei 2000 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst (PbEG L 237) en op artikel 2, tweede lid, van het Besluit randapparaten en radioapparaten;

Maakt het volgende bekend:

[Vervallen per 20-07-2007]

Ingevolge het besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 48/2000 van 31 mei 2000 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst (PbEG L 237) is te rekenen vanaf 1 juni 2000 het bij of krachtens het Besluit randapparaten en radioapparaten bepaalde van toepassing in de staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, niet zijnde lidstaten van de Europese Unie.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina