Regeling ophalen hoog- of gespecificeerd hoog-risico-materiaal op gezette tijden

[Regeling vervallen per 07-09-2003.]
Geldend van 14-04-2002 t/m 06-09-2003

Regeling ophalen hoog- of gespecificeerd hoog-risico-materiaal op gezette tijden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 16, eerste lid, van het Destructiebesluit;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-09-2003]

Na een aangifte wordt in de daaropvolgende week in ieder geval éénmaal het volgende hoog-risico-materiaal of gespecificeerd hoog-risico-materiaal opgehaald:

Artikel 3

[Vervallen per 07-09-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 07-09-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ophalen hoog- of gespecificeerd hoog-risico-materiaal op gezette tijden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina