Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2001

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 27-08-2004

Vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2001

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, artikel 15, eerste lid, eerste en tweede volzin, artikel 15a, eerste lid, van de Ziekenfondswet, artikel 7, eerste lid, artikel 10a, eerste lid, artikel 13a, eerste lid, artikel 14, tweede en derde lid en artikel 14a, eerste lid, eerste volzin, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw;

Gezien de adviezen van het College voor zorgverzekeringen van 27 april 2000 (publicatienummer 24 inzake AWBZ), 27 april 2000 (publicatienummer 22 inzake Zfw) en 26 oktober 2000 (SEA/20052918);

Besluiten:

Artikel 11

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 12

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De

Staatssecretaris

van Social Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina