Voorwerpen van geringe waarde

[Regeling vervallen per 17-03-2010 met terugwerkende kracht tot en met 08-03-2010.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 07-03-2010

Voorwerpen van geringe waarde

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Dit besluit is opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd ten opzichte van de regeling die gold voor de toepassing van de Wet IB 1964, Besluit van 25 juli 1995, nr. DB95/2229U.

Het ontmoet geen bezwaar indien de belastingplichtige in de gevallen waarin de in artikel 3.30, tweede lid, Wet IB 2001 bedoelde aanschaffings- of voortbrengingskosten minder bedragen dan € 450 (f 992), het standpunt inneemt dat sprake is van voorwerpen van geringe waarde. Tenzij sprake is van een complex, betekent dit dat genoemde kosten in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat mogen worden gebracht. Er hoeft daarbij niet beoordeeld te worden of sprake is van lopende uitgaven.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het belastingjaar 2001.

Terug naar begin van de pagina