Pleitbaar standpunt en verzuimboete

[Regeling vervallen per 31-03-2007.]
Geldend van 09-11-2000 t/m 30-03-2007

Pleitbaar standpunt en verzuimboete

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Mij is de volgende vraag voorgelegd.

Kan een verzuimboete worden opgelegd als de belanghebbende zich beroept op een pleitbaar standpunt?

Ik heb daarop het volgende geantwoord.

Als de inspecteur aannemelijk acht dat het standpunt van de belanghebbende pleitbaar is, laat hij oplegging van een verzuimboete achterwege. Is inmiddels een verzuimboete opgelegd, dan vernietigt hij de boetebeschikking. Is er sprake van een pleitbaar standpunt, dan kan de belanghebbende geen verwijt worden gemaakt dat er aanvankelijk geen of te weinig belasting is geheven.

Onder een pleitbaar standpunt wordt verstaan een opvatting over de kwalificatie van de feiten of de toepassing van het recht op de feiten die in redelijkheid verdedigbaar is.

Ten overvloede merk ik op dat een pleitbaar standpunt ook de oplegging van een vergrijpboete uitsluit.

Terug naar begin van de pagina