Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2001

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2003.]
Geldend van 01-01-2001 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2001

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 2000 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1999;

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2001 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 3.3.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2001.

Den Haag, 6 november 2000

De

Staatssecretaris

voornoemd,

M.J. Cohen

Terug naar begin van de pagina