Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde (oude stijl) examenjaren 2002, 2003 (vwo/havo) en 2004 (vwo)

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 25-11-2000 t/m 30-12-2004

Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde (oude stijl) examenjaren 2002, 2003 (vwo/havo) en 2004 (vwo)

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 1 juncto de bijlagen 1a, 1b, 2a en 2b van de Regeling examenprogramma's aardrijkskunde v.w.o. en h.a.v.o.,

Besluit:

Artikel 1. Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde vwo (oude stijl) examenjaren 2002, 2003 en 2004

[Vervallen per 31-12-2004]

De onderwerpen voor het centraal (schriftelijk) examen vwo in de schooljaren 2001/2002, 2002/2003 en (uitsluitend staatsexamen) 2003/2004 zijn:

 • A. (sociale geografie van Koninkrijk der Nederlanden)

  • A1. Het Nederlandse landschap – Zandlandschap (circulaire DGVO 13.200 van 20 mei 1985)

  • A2. Het Nederlandse landschap – Rivierkleilandschap (circulaire DGVO 13.200 van 20 mei 1985)

  • A3. Migratie en mobiliteit (nieuwe stijl)

  • A4. . Milieugeografie van Nederland:

   Nederland en de internationale milieuproblemen (bijlage 1 bij regeling VO/BOB 94024743 van 7 juni 1994, Uitleg OenW-Regelingen 1994, 17a) A5. De Nederlander en de milieugebruiksruimte (bijlage 2 bij regeling VO/BOB 94024743 van 7 juni 1994, Uitleg OenW-Regelingen 1994, 17a)

 • B. (de overige onderwerpen)

  • B1. Marokko (bijlage III bij regeling VO/AV/BE-894375 van 16 april 1989, Uitleg OenW-Regelingen 1989, 11)

  • B2. Internationalisering: Nederland in Europa, Europa in de Wereld (bijlage bij regeling VO/BOB-96006607 van 13 maart 1996, Uitleg OCenW-Regelingen 1996, 10a).

Artikel 2. Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde havo (oude stijl) examenjaren 2002 en 2003

[Vervallen per 31-12-2004]

De onderwerpen voor het centraal (schriftelijk) examen havo in de schooljaren 2001/2002 en (uitsluitend staatsexamen) 2002/2003 zijn:

 • A. (sociale geografie van het Koninkrijk der Nederlanden)

  • A1. Het Nederlandse landschap – Zandlandschap (circulaire DGVO13.200 van 20 mei 1985)

  • A2. Het Nederlandse landschap – Rivierkleilandschap (circulaire DGVO 13.200 van 20 mei 1985)

  • A3/4. Migratie en vervoer (nieuwe stijl)

 • B. Frankrijk (Regeling VO/AVV/OB/VOII-90029415 van 14 mei 1990, Uitleg OenW-Regelingen 1990, 15).

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekend gemaakt.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde (oude stijl) examenjaren 2002, 2003 (vwo/havo) en 2004 (vwo).

De

staatssecretaris van

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund.

Terug naar begin van de pagina