Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingBJJI
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0011756
RechtsgebiedStrafrecht | Jeugdstrafrecht
OverheidsthemaOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 3. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 4. Aanpassingsbesluit Wnra
 5. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 6. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
 7. Besluit Jeugdwet
 8. Besluit vaststelling aanvang overgangstermijnen aangaande registratie jeugd- en gezinsprofessionals in kwaliteitsregister jeugd
 9. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 10. Regeling adviescommissie individuele trajectafdelingen
 11. Regeling eisen kamer justitiële jeugdinrichtingen
 12. Regeling erkenning scholings- en trainingsprogramma
 13. Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen
 14. Regeling geprivilegieerde post jeugdigen
 15. Regeling geweldsinstructie justitiële jeugdinrichtingen
 16. Regeling melding bijzondere voorvallen jeugdigen
 17. Regeling melding ongeoorloofde afwezigheid
 18. Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen
 19. Regeling plaatsing en overplaatsing jeugdigen
 20. Regeling straf- en afzonderingscel justitiële jeugdinrichtingen
 21. Regeling tegemoetkoming bijzondere kosten onderwijs en pedagogische activiteiten jeugdigen
 22. Regeling toepassing mechanische middelen jeugdigen
 23. Regeling urine onderzoek jeugdigen
 24. Regeling vervoer van justitiabelen
 25. Regeling zakgeld jeugdigen
 26. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 27. Subsidiebesluit particuliere justitiële jeugdinrichtingen
 28. Tijdelijke regeling adviescommissie individuele trajectafdelingen
 29. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.4
 2. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 16
 3. Besluit Wmcz 2018
  Artikel: 2
 4. Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht BES
  Artikel: 5
 5. Jeugdwet
  Artikelen: 6.2.2, 1.2
 6. Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2019
  Artikel: 2
 7. Mandaatbesluit manager Divisie Individuele Zaken 2019
  Artikel: 1
 8. Mandaatbesluit midden manager Divisie Individuele Zaken 2016
  Artikel: 1
 9. Opiumwetbesluit
  Artikel: 16
 10. Regeling adviescommissie individuele trajectafdelingen
  Artikel: 1
 11. Regeling eisen kamer justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 1
 12. Regeling geprivilegieerde post jeugdigen
  Artikel: 1
 13. Regeling geweldsinstructie justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 1
 14. Regeling melding ongeoorloofde afwezigheid
  Artikel: 1.1
 15. Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 1
  Bijlage: bijlage
 16. Regeling plaatsing en overplaatsing jeugdigen
  Artikel: 1
 17. Regeling straf- en afzonderingscel justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 1
 18. Regeling toepassing mechanische middelen jeugdigen
  Artikel: 1
 19. Regeling urine onderzoek jeugdigen
  Artikel: 1
 20. Regeling zakgeld jeugdigen
  Artikel: 1
 21. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
  Artikelen: 1, 87
 22. Subsidiebesluit particuliere justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 1
 23. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 119
 24. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikelen: 5:17, 9:11
 25. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikelen: 1, 51
 26. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 429a, 447e
 27. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 493
 28. Wijzigingswet Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, enz. (evaluatieonderzoeken)
 29. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (gesloten jeugdzorg)
  Artikel: VII
Terug naar begin van de pagina