Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

Geraadpleegd op 20-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling plaatsing en overplaatsing jeugdigen
 2. Reglement justitiële jeugdinrichtingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2021)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Wijziging 24-01-2018
  samen met
  24-01-2018
  Stb. 2018, 36
  samen met
  Stb. 2018, 37
  31996
  samen met
  32399
  Alg. 1
  Aanhangig 34309
  01-01-2020 Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
  01-01-2015 Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
  01-04-2014 Wijziging 27-11-2013 Stb. 2013, 485 33498 20-01-2014 Stb. 2014, 33 Alg. 2
  01-07-2013 Wijziging 13-09-2012 Stb. 2012, 410 32337 08-03-2013 Stb. 2013, 99
  01-07-2011 Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 818 31915 15-06-2011 Stb. 2011, 296
  01-09-2001 Nieuwe-regeling 02-11-2000 Stb. 2000, 481 26016 08-08-2001 Stb. 2001, 370

  Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2018/37.1)
  2. Artikel V van Stb. 2013/485 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  Naar boven