Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

Geraadpleegd op 23-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2022

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
01-11-2014 Wijziging 21-05-2014 Stb. 2014, 220 33619 16-09-2014 Stb. 2014, 405
01-04-2014 Wijziging 27-11-2013 Stb. 2013, 485 33498 20-01-2014 Stb. 2014, 33 Alg. 1
01-01-2005 Nieuw 22-04-2004 Stb. 2004, 306 28168 16-12-2004 Stb. 2004, 701

Opmerkingen

  1. Artikel V van Stb. 2013/485 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven