Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 1
 2. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  Artikelen: 3b, 22a, 22b, 80b
 3. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikel: 7c
 4. Beleidsregel tenuitvoerlegging strafrechtelijke en administratiefrechtelijke beslissingen
  Artikel: 1:1
 5. Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
  Artikelen: 2, 3, 4, 10
 6. Besluit bekostiging WPO
  Artikel: 34.11
 7. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 18, 23, 25, 46
 8. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 9. Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
  Artikel: 1:1
 10. Jeugdwet
  Artikelen: 6.2.2, 9.1, 9.2
 11. Participatiewet
  Artikel: 13
 12. Regeling aanwijzing ambtenaren van politie en functionarissen t.b.v. uitreiking en betekening van gerechtelijke stukken
  Artikel: 1
 13. Regeling dienstkleding Dienst Justitiële Inrichtingen
  Artikel: 7
 14. Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen
  Artikel: 1
 15. Regeling melding ongeoorloofde afwezigheid
  Artikel: 4.1
 16. Regeling vervoer van justitiabelen
  Artikel: 1
 17. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikelen: 5.1, 5.2
 18. Werkloosheidswet
  Artikel: 19
 19. Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
  Artikelen: 5, 6
 20. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 1
 21. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1:1, 1
 22. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 6
 23. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 6
 24. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 1
 25. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 71c, 117
 26. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1
 27. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 77s
 28. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 6:2:1, 6:6:32
 29. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (gesloten jeugdzorg)
  Artikel: VII
 30. Ziektewet
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina