Thema beeldende vakken examen vwo 2002

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 25-11-2000 t/m 30-12-2004

Thema beeldende vakken examen vwo 2002

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit vwo – havo – mavo – vbo en de Regeling examenprogramma's beeldende vakken vwo;

Besluit:

Artikel 1. Thema centraal examen 2002

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Het thema voor het centraal examen vwo in de vakken tekenen, handvaardigheid I (handenarbeid) en handvaardigheid II (textiele werkvormen) voor het schooljaar 2001 - 2002 is: Van beroep: kunstenaar.

  • 2 De stofbeperking, de probleemstellingen en de exameneisen zijn dezelfde als aangegeven in de bijlage bij de regeling ‘Thema beeldende vakken examen vwo 2001’ (Uitleg Gele katern nr. 11/12 van 19 april 2000).

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Thema beeldende vakken examen vwo 2002.

De

staatssecretaris van

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund.

Terug naar begin van de pagina