Vaststelling subsidieplafond 2001 Subsidieregeling publieksvoorlichting wetenschap en technologie

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 08-12-2000 t/m 30-12-2004

Vaststelling subsidieplafond 2001 Subsidieregeling publieksvoorlichting wetenschap en technologie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in overeenstemming met de minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 3 van de Subsidieregeling publieksvoorlichting wetenschap en technologie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling publieksvoorlichting wetenschap en technologie ten behoeve van het boekjaar 2001, bedraagt f 800.000,- (achthonderdduizend gulden).

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

.
Terug naar begin van de pagina