Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Gesubsidieerde Arbeid

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geldend van 01-11-2000 t/m 30-06-2010

Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 24 oktober 2000 tot instelling van een bedrijfscommissie voor Gesubsidieerde Arbeid

De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;

Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);

Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit is van toepassing op de ondernemingen waarin voornamelijk arbeid wordt verricht op grond van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet inschakeling werkzoekenden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor Gesubsidieerde Arbeid.

 • 2 De bedrijfscommissie telt 6 leden en 6 plaatsvervangende leden.

 • 3 Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:

  • a. organisaties van ondernemers

   • -

    3 leden en 3 plaatsvervangende leden door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);

  • b. organisaties van werknemers

   • -

    2 leden en 2 plaatsvervangende leden door ABVAKABO FNV;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door CFO.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2000.

Den Haag, 24 oktober 2000

H.H.F. Wijffels

voorzitter

J.W. Nelson

secretaris

Terug naar begin van de pagina