Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Dienstverlening

[Regeling vervallen per 01-09-2010.]
Geldend van 01-11-2000 t/m 31-08-2010

Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 24 oktober 2000 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Dienstverlening

De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;

Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);

Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit verstaat onder dienstverlening: de ondernemingen, met uitzondering van de in de bijlage bij dit besluit bedoelde, waarin in hoofdzaak activiteiten van dienstverlening worden uitgevoerd, voor zover die activiteiten niet vallen binnen het ressort van een andere bedrijfscommissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2010]

 • 1 Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Dienstverlening.

 • 2 De bedrijfscommissie telt 28 leden en 28 plaatsvervangers.

 • 3 Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:

  • a. organisaties van ondernemers

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN) en de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie (NFC) gezamenlijk;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven (WENB) en de Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWB) gezamenlijk;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en de Nederlandse Nieuwsbladpers (NNP) gezamenlijk;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Vereniging ICT Nederland, de Vereniging van Nederlandse Internet Providers (NLIP), de Vereniging van Centrale Antenne-inrichtingen (VECAI) en de Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN) gezamenlijk;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Organisatie van advies- en ingenieursbureaus ONRI en de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) gezamenlijk;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Nederlandse Museum Vereniging (NMV), de Vereniging van Rijksmusea (VRM), het Contactorgaan Nederlandse Orkesten (CNO), de Vereniging Recreatieondernemers Nederland (RECRON), de Werkgeversvereniging Bad- en Zweminrichtingen, het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR) en de Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN) gezamenlijk;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA), de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM, de Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO) en de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assurantiën en Assurantie- adviseurs (NVA) gezamenlijk;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) gezamenlijk;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Brancheorganisatie Arbodiensten (BOA);

   • -

    4 leden en 4 plaatsvervangende leden door de Vereniging van Marktonderzoeksbureaus (VMO), de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB), de Vereniging van Onderwijsbegeleidingsdiensten (WPRO), de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en de Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN) gezamenlijk;

  • b. organisaties van werknemers

   • -

    5 leden en 5 plaatsvervangende leden door FNV Bondgenoten;

   • -

    3 leden en 3 plaatsvervangende leden door De Unie;

   • -

    2 leden en 2 plaatsvervangende leden door Dienstenbond CNV;

   • -

    2 leden en 2 plaatsvervangende leden door ABVAKABO / FNV KIEM;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door CFO;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2010]

 • 1 Het besluit van 19 oktober 1973 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Architectenbureaus (RE 12/1973) wordt ingetrokken.

 • 2 De verordening van 14 mei 1954 tot uitvoering voor het film- en bioscoopbedrijf van de Wet op de Ondernemingsraden (RE 11/1954) wordt ingetrokken.

 • 3 Het besluit van 13 oktober 1972 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Omroep (RE 12/1972) wordt ingetrokken.

 • 4 Het besluit van 17 september 1976 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Openbare Nutsbedrijven (RE 7/1976) wordt ingetrokken.

 • 5 Het besluit van 15 oktober 1976 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor het Uitgeverijbedrijf (RE 8/1976) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2000.

Den Haag, 24 oktober 2000

H.H.F. Wijffels

voorzitter

J.W. Nelson

secretaris

Bijlage als bedoeld in artikel 1

[Vervallen per 01-09-2010]

Adviesorganen

Arbeidsvoorzieningsorganisatie

Bedrijfslichamen (product- en bedrijfschappen)

Belangenbehartigende verenigingen en stichtingen, waaronder brancheorganisaties, ondernemersorganisaties en werknemersorganisaties en de daaraan gelieerde organisaties

Bodemonderzoek

Energie-onderzoek

Kunstzinnige vorming

Kwaliteitscontrole

Laboratoria

Muziekonderwijs

Ondersteuning op het gebied van onderwijs

Organisaties voor ontwikkelingssamenwerking

Particuliere (vak)opleidingsinstituten

Plantenveredeling

Politieke partijen, partijbureaus en daaraan gelieerde organisaties

Sportfederaties

Toezichtsorganen (op het gebied van de sociale zekerheid)

Universiteiten

Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s)

Terug naar begin van de pagina