Wijzigingsbesluit Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2001 t/m heden

Besluit van 23 oktober 2000 tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 17 oktober 2000, nr. WV2000/389 M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 oktober 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de negende november 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina