Erkenning militaire vaarbewijzen I en II voor de niet-bedrijfsmatige vaart op de binnenwateren (klein vaarbewijs I respectievelijk II)

[Regeling vervallen per 17-02-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2004.]
Geldend van 01-11-2000 t/m 31-12-2003

Erkenning militaire vaarbewijzen I en II voor de niet-bedrijfsmatige vaart op de binnenwateren (klein vaarbewijs I respectievelijk II)

Artikel 1

[Vervallen per 17-02-2005]

Het militair vaarbewijs I, geldig voor het besturen van een klein legervaartuig op rivieren, kanalen en meren, alsmede het militair vaarbewijs II, geldig voor het besturen van een klein legervaartuig op alle binnenwateren, die zijn afgegeven door het Genie Opleidingscentrum in de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 2003 worden erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren, respectievelijk op alle binnenwateren.

Artikel 2

[Vervallen per 17-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina