Spuiten van papiercellulose op landbouwgrond

[Regeling vervallen per 11-10-2007 met terugwerkende kracht tot en met 27-09-2007.]
Geldend van 18-10-2000 t/m 26-09-2007

Spuiten van papiercellulose op landbouwgrond

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Agrarische loonbedrijven spuiten op stuifgevoelige percelen landbouwgrond (met name de voor bollenteelt gebruikte grond) papiercellulose, om te voorkomen dat de (vruchtbare) bovenlaag van de grond verstuift (het zgn. stuifvrij maken). Papiercellulose is een restproduct dat afkomstig is van de papierindustrie, dat geen vruchtbaarheidsverhogende eigenschappen bezit.

Het spuiten van papiercellulose op landbouwgrond, teneinde verstuiving van de bovenlaag te voorkomen, kan worden aangemerkt als een dienst, die ingevolge onderdeel a van post b 13 van Tabel I bij de Wet op de omzetbelasting 1968 belast is naar het verlaagde tarief. De daarbij gebruikte papiercellulose kan geacht worden op te gaan in de dienst.

Met dit standpunt kan vanaf heden rekening worden gehouden. Op de in het verleden gevolgde gedragslijn wordt niet teruggekomen.

Terug naar begin van de pagina