Subsidieplafonds 2001 natuurprojecten

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 18-10-2000 t/m 23-01-2004

Subsidieplafonds 2001 natuurprojecten

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 3 van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het jaar 2001 is voor aanvragen op grond van het Besluit behoud historische buitenplaatsen f 4.551.000,- beschikbaar.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het jaar 2001 is voor aanvragen op grond van het Besluit ontwikkeling van landschappen f 500.000,- beschikbaar.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 16 oktober 2000

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina