Besluit ex artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee

[Regeling vervallen per 18-01-2003.]
Geldend van 27-10-2000 t/m 17-01-2003

Besluit van 11 oktober 2000, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 3 oktober 2000, nr. DGG/J-00/006520, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Stafafdeling Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 18-01-2003]

De organisatie en de coördinatie van de bestrijding van schadelijke gevolgen van ongevallen, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee vindt plaats overeenkomstig het Rampenplan voor de Noordzee 2000.

Artikel 2

[Vervallen per 18-01-2003]

Het besluit van 23 januari 1997 ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee (Stb. 1997, 25) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 18-01-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 oktober 2000

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Uitgegeven zesentwintigste oktober 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina