Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1999/2000

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 26-10-2000 t/m 31-01-2005

Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1999/2000

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, onder 2o en 3o, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde wisselkoersen worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 1999/2000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 2o en 3o, van de Garantie-wet Surinaamse pensioenen bedoelde prijsindexcijfers worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 1999/2000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

  • 2 De in het vorige lid bedoelde breuk, waarmee het bruto bedrag van het gecedeerde Surinaamse pensioen wordt vermenigvuldigd, mag niet kleiner zijn dan 1.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1999.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1999/2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 1999/2000

[Vervallen per 01-02-2005]

Koerscorrectie 1999/2000

Maand:

september 1999:

1,113

oktober 1999:

1,113

november 1999:

1,113

december 1999:

1,113

januari 2000:

1,113

februari 2000:

1,113

maart 2000:

1,113

april 2000:

1,113

mei 2000:

1,113

juni 2000:

1,113

juli 2000:

1,113

augustus 2000:

1,113

Prijsindexcijfer 1999/2000

Maand:

september 1999:

201,9

oktober 1999:

202,1

november 1999:

202,3

december 1999:

201,6

januari 2000:

201,5

februari 2000:

202,4

maart 2000:

204,2

april 2000:

205,0

mei 2000:

205,5

juni 2000:

205,3

juli 2000:

205,5

augustus 2000:

206,1
Terug naar begin van de pagina