Subsidieplafond en aanvraagperiode Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart

[Regeling vervallen per 30-01-2005.]
Geldend van 07-10-2000 t/m 29-01-2005

Subsidieplafond en aanvraagperiode Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 4, eerste en tweede lid, en 16 van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 30-01-2005]

Het subsidieplafond voor de in artikel 1 genoemde aanvraagperiode voor de categorie agrarische structuurversterking, bedoeld in artikel 2, onderdeel g van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart, bedraagt f 2.000.000,-.

Artikel 3

[Vervallen per 30-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina