Regeling voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 12-10-2000 t/m 30-12-2004

Regeling voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies

Besluit:

Artikel 1. Doel van de regeling

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Doel van deze regeling is de uitbreiding te realiseren van de deelname van het aantal 2-5 jarigen met grote (taal)achterstand aan effectieve voor- en vroegschoolse programma's teneinde de (taal)achterstand in groep 3 van het basisonderwijs te voorkomen.

 • 2 Van een effectief voor- en vroegschools programma als bedoeld in het eerste lid is sprake indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. het programma is geschikt voor 2- en/of 3-jarigen en loopt door tot en met groep 2 van de basisschool;

  • b. er is sprake van een gestructureerde didactische aanpak;

  • c. er wordt gezorgd voor een intensieve begeleiding van de kinderen bedoeld in het eerste lid;

  • d. het programma wordt verzorgd door daarvoor voldoende gekwalificeerd personeel van een instelling;

  • e. het programma wordt gegeven aan een voorschoolse instelling of basisschool.

Artikel 2. Specifieke uitkering en betaalbaarstelling 70% of meer gewichtenleerlingen

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Gemeenten waarin één of meer basisscholen of nevenvestigingen zijn gelegen waarvan 70% of meer van de leerlingen op de teldatum 1 oktober 1999 een leerlingengewicht hebben (0,25 0,4 0,7 0,9), ontvangen een subsidie voor de periode van mei tot en met juli 2000 op basis van een bedrag per schooljaar 1999-2000 van ƒ 621,- (281.80 €) per leerling die op 1 oktober 1999 4 of 5 jaar was en ingeschreven stond aan een hiervoor bedoelde basisschool of nevenvestiging.

 • 2 De subsidie voor de periode van mei tot en met juli 2000 bedraagt 4/13 van het bedrag per schooljaar en wordt eenmalig verhoogd met 25% van het bedrag per schooljaar.

 • 3 Gemeenten komen uitsluitend in aanmerking voor een subsidie wanneer de hoogte van het bedrag dat wordt berekend per schooljaar ten minste ƒ 30.000,- bedraagt en de gemeente verplicht is een onderwijsachterstandenplan als bedoeld in artikel 166 van de Wet op het primair onderwijs vast te stellen.

 • 4 De subsidie is reeds als voorschot betaalbaar gesteld in de maand juni 2000.

Artikel 3. Specifieke uitkering en betaalbaarstelling 50 tot 70% gewichtenleerlingen

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Gemeenten die op grond van art. 4 voor subsidie in aanmerking komen en waarin één of meer basisscholen of nevenvestigingen zijn gelegen waarvan 50% of meer van de leerlingen op de teldatum 1 oktober 1999 een leerlingengewicht hebben (0,25 0,4 0,7 0,9), ontvangen eenmalig een subsidie voor de aanschaf van VVE-methodieken en -materialen op basis van een bedrag van f 156,- per leerling die op 1 oktober 1999 4 of 5 jaar was en ingeschreven stond aan een hiervoor bedoelde basisschool of nevenvestiging, niet zijnde een basisschool of nevenvestiging waarvan 70% of meer van de leerlingen op de teldatum 1 oktober 1999 een leerlingengewicht hebben.

 • 2 De subsidie wordt als voorschot betaalbaar gesteld in de maand oktober 2000.

Artikel 4. Specifieke uitkering en betaalbaarstelling vanaf 1-8-2000

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Gemeenten waarin één of meer basisscholen of nevenvestigingen zijn gelegen waarvan 50% of meer van de leerlingen op de teldatum 1 oktober 1999 een leerlingengewicht hebben (0,25 0,4 0,7 0,9), ontvangen een subsidie voor zowel het schooljaar 2000-2001 als voor het schooljaar 2001-2002 op basis van een bedrag van f 1.532,- (695,19 €) per leerling die op 1 oktober 1999 4 of 5 jaar was en ingeschreven stond aan een hiervoor bedoelde basisschool of nevenvestiging.

 • 2 Gemeenten komen uitsluitend in aanmerking voor een subsidie wanneer de hoogte van het bedrag dat wordt berekend ten behoeve van het schooljaar 2000-2001 ten minste f 30.000,- bedraagt en de gemeente verplicht is een onderwijsachterstandenplan als bedoeld in artikel 166 van de Wet op het primair onderwijs vast te stellen.

 • 3 Het te ontvangen bedrag voor het schooljaar 2001-2002 wordt aangepast aan salaris- en premie-ontwikkelingen in het basisonderwijs over het kalenderjaar 2000.

 • 4 De subsidie voor de betreffende schooljaren wordt als voorschot als volgt betaalbaar gesteld:

  • 2000: oktober (5/13) onder verrekening van het reeds ontvangen VVE-subsidiebedrag in de maand augustus 2000 dat beschikbaar is gesteld op grond van de regeling Voor- en Vroegschoolse educatie (PO/OO/2000/6789);

  • 2001: januari (3/13), maart (2/13), mei (3/13), augustus (3/13) oktober (2/13);

  • 2002: januari (3/13), maart (2/13) mei (3/13).

Artikel 5. Subsidie hard- en software

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Gemeenten die op grond van artikel 4 voor subsidie in aanmerking komen ontvangen eenmalig een subsidie van f 242,- per in artikel 4 bedoelde leerling voor investering in ICT conform het doel van de regeling.

 • 2 De subsidie wordt als voorschot betaalbaar gesteld in oktober 2000.

Artikel 6. Bestedingsverplichting en te bereiken resultaat

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De subsidie die op grond van deze regeling wordt verstrekt moet worden ingezet ten behoeve van kinderen die 2 of 3 jaar oud zijn en ten behoeve van leerlingen in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs overeenkomstig het doel van deze regeling. De subsidie moet worden besteed aan personele uitgaven en aanschaf van onderwijsmaterialen en methodieken.

 • 2 Voor elke f 30.000,- die een gemeente met betrekking tot een schooljaar aan subsidie op grond van deze regeling ontvangt, dient de deelname te worden gerealiseerd aan effectieve voor- en vroegschoolse programma's van 15 kinderen uit de doelgroep.

Artikel 7. Toedeling van de subsidiegelden aan basisscholen

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor zover de subsidie door de gemeente wordt besteed door middel van toekenning van gelden aan scholen geschiedt dit op grond van criteria overeenkomstig de doelstelling van deze regeling waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen openbaar en bijzonder onderwijs en met behandeling van die scholen naar dezelfde maatstaf.

Artikel 8. Verantwoording en vaststelling subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Binnen dertien weken na 1 augustus 2002 zendt de gemeente een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 van de Algemene wet bestuursrecht en een financiële verantwoording in. Indien de totale subsidie op basis van deze regeling voor een gemeente meer dan f 100.000,- bedraagt gaat de financiële verantwoording vergezeld van een accountantsverklaring waaruit blijkt dat de subsidie overeenkomstig deze regeling is besteed.

 • 2 De minister kan de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien uit de financiële verantwoording niet blijkt dat deze is besteed in overeenstemming met de bepalingen van deze regeling.

Artikel 9. Intrekking Regeling voor- en vroegschoolse educatie (VVE) PO/OO/2000 6729

[Vervallen per 31-12-2004]

De Regeling voor- en vroegschoolse educatie (VVE), kenmerk PO/OO/2000 6729, Uitleg OCenW-regelingen nr. 11/12 van 19 april 2000, wordt ingetrokken.

Artikel 10. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in Uitleg OCenW-regelingen en werkt terug tot en met 1 mei 2000.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Bijlage Overzicht VVE-gemeenten

[Vervallen per 31-12-2004]

 • Achtkarspelen

 • Alblasserdam

 • Alkmaar

 • Almelo

 • Almere

 • Alphen aan den Rijn

 • Ambt Delden

 • Amersfoort

 • Amsterdam

 • Apeldoorn

 • Arnhem

 • Assen

 • Barneveld

 • Bergen op Zoom

 • Bergh

 • Beverwijk

 • Boxtel

 • Breda

 • Brummen

 • Brunssum

 • Bunschoten

 • Capelle aan den IJssel

 • Coevorden

 • Cuijk

 • Culemborg

 • Delft

 • Delfzijl

 • Den Ham

 • Den Helder

 • Deventer

 • Doetinchem

 • Dongeradeel

 • Dordrecht

 • Dronten

 • Druten

 • Edam-Volendam

 • Ede

 • Eindhoven

 • Emmen

 • Enkhuizen

 • Enschede

 • Epe

 • Etten-Leur

 • Franekeradeel

 • Geldrop

 • Geleen

 • Gilze en Rijen

 • Goes

 • Gorinchem

 • Gouda

 • Groesbeek

 • Groningen

 • Gulpen-Wittem

 • Haarlem

 • Haarlemmermeer

 • Halderberge

 • Hardenberg

 • Harderwijk

 • Harlingen

 • Heemskerk

 • Heerenveen

 • Heerlen

 • Hellevoetsluis

 • Helmond

 • Hengelo (O)

 • Heusden

 • Hilversum

 • Hoogeveen

 • Hoogezand-Sappemeer

 • Hoorn

 • Huizen

 • IJsselstein

 • Kampen

 • Katwijk

 • Kerkrade

 • Kesteren

 • Kollumerland en Nieuwkruisland

 • Landgraaf

 • Leerdam

 • Leersum

 • Leeuwarden

 • Leiden

 • Leidschendam

 • Lelystad

 • Lochem

 • Maassluis

 • Maastricht

 • Markelo

 • Medemblik

 • Meppel

 • Middelburg

 • Middenveld

 • Moordrecht

 • Nieuwegein

 • Nijkerk

 • Nijmegen

 • Noordoostpolder

 • Oisterwijk

 • Oldebroek

 • Oostburg

 • Oosterhout

 • Ooststellingwerf

 • Oss

 • Ouder-Amstel

 • Papendrecht

 • Purmerend

 • Reimerswaal

 • Rheden

 • Rhenen

 • Ridderkerk

 • Rijnwaarden

 • Rijssen

 • Rijswijk

 • Roermond

 • Roosendaal

 • Rotterdam

 • Rozenburg

 • Rucphen

 • Schiedam

 • Schouwen-Duiveland

 • 's-Gravenhage

 • 's-Hertogenbosch

 • Sittard

 • Sliedrecht

 • Smallingerland

 • Sneek

 • Soest

 • Someren

 • Spijkenisse

 • Stadskanaal

 • Staphorst

 • Steenwijk

 • Stein

 • Strijen

 • Terneuzen

 • Tholen

 • Tiel

 • Tilburg

 • Uden

 • Urk

 • Utrecht

 • Veendam

 • Veenendaal

 • Veghel

 • Veldhoven

 • Velsen

 • Venlo

 • Venray

 • Vianen

 • Vlaardingen

 • Vlagtwedde

 • Vlissingen

 • Voorburg

 • Vriezenveen

 • Vught

 • Waalwijk

 • Waddinxveen

 • Wageningen

 • Weert

 • Werkendam

 • Weststellingwerf

 • Winschoten

 • Winterswijk

 • Woensdrecht

 • Woerden

 • Zaanstad

 • Zaltbommel

 • Zeist

 • Zoetermeer

 • Zutphen

 • Zwijndrecht

 • Zwolle

Terug naar begin van de pagina