Regeling vacatiegelden voorzitters en rechtsgeleerde leden tuchtcolleges

[Regeling vervallen per 08-11-2009.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 07-11-2009

Regeling vacatiegelden voorzitters en rechtsgeleerde leden tuchtcolleges

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 62, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-11-2009]

Het vacatiegeld, bedoeld in artikel 62, eerste lid, bedraagt per zaak van het centrale tuchtcollege:

€ 203,29 voor de voorzitter en plaatsvervangende voorzitter,

€ 113,45 voor de rechtsgeleerde leden en plaatsvervangende rechtsgeleerde leden.

Artikel 2

[Vervallen per 08-11-2009]

Het vacatiegeld, bedoeld in artikel 62, eerste lid, bedraagt per zaak van de regionale tuchtcolleges:

€ 180,60 voor de voorzitter en plaatsvervangende voorzitter,

€ 113,45 voor de rechtsgeleerde leden en plaatsvervangende rechtsgeleerde leden.

Artikel 3

[Vervallen per 08-11-2009]

Indien er een zaak van het centrale tuchtcollege onderscheidenlijk van de regionale tuchtcolleges sprake is van een vooronderzoek, bedraagt het vacatiegeld € 149,75 per vooronderzoek.

Artikel 4

[Vervallen per 08-11-2009]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Ten aanzien van het vacatiegeld voor de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters werkt deze regeling terug tot en met 1 januari 1999.

  • 3 Ten aanzien van het vacatiegeld voor de rechtsgeleerde leden en plaatsvervangende rechtsgeleerde leden werkt deze regeling terug tot en met 1 december 1997.

  • 4 Ten aanzien van het gestelde in artikel 3 werkt deze regeling terug tot en met 1 december 1997.

Artikel 5

[Vervallen per 08-11-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vacatiegelden voorzitters en rechtsgeleerde leden.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina