Indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) [...] in allochtone levende talen (oalt) 1999-2000 en 2000-2001

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 28-07-2001 t/m 30-12-2004

Indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) en onderwijs in allochtone levende talen (oalt) 1999-2000 en 2000-2001

Gelet op artikel VII van de wet van 15 mei 1997, Stb. 237 (Wet Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid) en artikel III van de wet van 5 maart 1998, Stb. 148 (houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen);

Besluit:

Artikel 1. Indexering goa schooljaar 1999-2000

[Vervallen per 31-12-2004]

Per 1 augustus 1999 worden ten behoeve van het schooljaar 1999-2000 de bedragen waaruit de specifieke uitkering ter tegemoetkoming in de kosten voor het bestrijden van onderwijsachterstanden, bedoeld in artikel VII van de Wet Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, is opgebouwd, zoals vastgesteld bij de regeling PO/PJ-98/21832 (indexering specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa), alsmede het bedrag, bedoeld in artikel VII, derde lid, van de Wet Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, verhoogd met 3,1%.

Artikel 2. Indexering goa schooljaar 2000-2001

[Vervallen per 31-12-2004]

Per 1 augustus 2000 worden ten behoeve van het schooljaar 2000-2001 de bedragen waaruit de specifieke uitkering ter tegemoetkoming in de kosten voor het bestrijden van onderwijsachterstanden, bedoeld in artikel VII van de Wet Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is opgebouwd, alsmede het bedrag, bedoeld in het artikel VII, derde lid, van de Wet Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, zoals vastgesteld op grond van artikel 1, verhoogd met 3,6%.

Artikel 3. Indexering oalt schooljaar 1999-2000

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Per 1 augustus 1999 wordt ten behoeve van het schooljaar 1999-2000 het bedrag bedoeld in artikel III, tweede lid onder a, van de wet van 5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen (Stb. 148), met 3,1% verhoogd;

  • 2 Per 1 augustus 1999 wordt ten behoeve van het schooljaar 1999-2000 het bedrag bedoeld in artikel III, tweede lid onder b, van de wet van 5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen (Stb. 148), met 1,8% verhoogd.

Artikel 4. Indexering oalt schooljaar 2000-2001

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Per 1 augustus 2000 wordt ten behoeve van het schooljaar 2000-2001 het bedrag bedoeld in artikel III, tweede lid onder a, van de wet van 5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen (Stb. 148), zoals vastgesteld op grond van artikel 3, eerste lid, met 3,4% verhoogd;

  • 2 Per 1 augustus 2000 wordt ten behoeve van het schooljaar 2000-2001 het bedrag bedoeld in artikel III. tweede lid onder b, van de wet van 5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen (Stb. 148), zoals vastgesteld op grond van artikel 3 tweede lid, met 1,9% verhoogd.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 1999.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) en onderwijs in allochtone levende talen (oalt) 1999-2000 en 2000-2001.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina