Wijziging Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma's

[Regeling vervallen per 11-03-2009 met terugwerkende kracht tot 01-01-2009.]
Geldend van 27-09-2000 t/m 01-01-2009

Wijziging Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma's 2000

Artikel I

[Vervallen per 11-03-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma's.]

Artikel II

[Vervallen per 11-03-2009]

Als onderzoekprogramma wordt aangewezen het door de stuurgroep vastgestelde meerjarenplan met betrekking tot het onderzoekgebied genomics.

Artikel III

[Vervallen per 11-03-2009]

Als perioden waarbinnen verzoeken om preadvies kunnen worden ingediend, worden vastgesteld:

  • a. 4 oktober 2000 tot en met 31 oktober 2000 wat betreft het onderzoekprogramma oppervlaktetechnologie;

  • b. 4 oktober 2000 tot en met 31 oktober 2000 wat betreft het onderzoekprogramma mens machine interactie;

  • c. 1 november 2000 tot en met 30 november 2000 wat betreft het onderzoekprogramma genomics.

Artikel IV

[Vervallen per 11-03-2009]

Als perioden waarbinnen aanvragen om subsidie in het kader van een onderzoekprogramma kunnen worden ingediend, worden vastgesteld:

  • a. 1 april 2001 tot en met 30 april 2001 wat betreft het onderzoekprogramma oppervlaktetechnologie;

  • b. 15 maart 2001 tot en met 15 april 2001 wat betreft het onderzoekprogramma mens machine interactie;

  • c. 15 maart 2001 tot en met 15 april 2001 wat betreft het onderzoekprogramma genomics.

Artikel V

[Vervallen per 11-03-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 21 september 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina