Naselecties NVVS

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 28-09-2000 t/m 23-01-2004

Naselecties NVVS

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 11 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 wordt vrijstelling verleend voor het voorhanden hebben van meer dan twee hengels op of in de nabijheid van de hieronder vermelde wateren en de daarbij vermelde datum, voorzover dit vistuig voorhanden is in het kader van deelname aan de door de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfedera-ties georganiseerde naselecties van de Nederlandse kampioenschappen zoetwaterhengelen 2000:

  • a. het Aarkanaal ten noorden van Ter Aar, langs het Nieuwveens Jaagpad, op 23 september en 1 oktober en 7 oktober 2000;

  • b. het Aarkanaal ten zuiden van Ter Aar, langs de Oostkanaalweg, tussen de Zegerbrug en de Aardamsebrug, op 7 oktober 2000;

  • c. het Lateraal Kanaal vanaf de sluis bij Beegden tot aan de elektriciteitscentrale bij Buggenum, aan de westzijde, op 14 oktober 2000;

  • d. het Kanaal door Voorne (Voorns Kanaal), langs de Kanaalweg aan de oostzijde vanaf Hellevoetsluis tot aan de brug Groene Kruisweg (N218), op 28 oktober 2000.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 15 september 2000

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina