Vaststelling subsidieplafonds subsidieregelingen arbeidsomstandigheden

[Regeling vervallen per 12-12-2004.]
Geldend van 01-11-2000 t/m 11-12-2004

Vaststelling subsidieplafonds subsidieregelingen arbeidsomstandigheden

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Maakt bekend:

[Vervallen per 12-12-2004]

Het subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 9, lid 1 van de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden (Staatscourant 1999, nr. 187) voor het jaar 2000 wordt vastgesteld op 25 miljoen gulden en voor het jaar 2001 wordt vastgesteld op 40 miljoen gulden;

Het subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 8, lid 1 van de Subsidieregeling arbeidsomstandigheden (Staatscourant 1999, nr. 215) voor het jaar 2001 wordt vastgesteld op 17,5 miljoen gulden.

's-Gravenhage, 12 september 2000

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina