Regeling kennisgeving badinrichtingen

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 24-03-2023.
Geldend van 01-10-2010 t/m heden

Regeling kennisgeving badinrichtingen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 10, derde lid, van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Gedeputeerde staten kunnen een formulier vaststellen waarop de in het eerste lid bedoelde gegevens worden ingediend.

Artikel 2

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 9 september 2000

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Naar boven