Regeling aanwijzing toezichthouders Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geldend van 01-12-2000 t/m 24-02-2005

Regeling aanwijzing toezichthouders Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-02-2005]

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden bepaalde zijn belast:

  • a. de hoofdinspecteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, en de onder zijn bevelen werkzame ambtenaren;

  • b. de regionale inspecteurs van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, en de onder hun bevelen werkzame inspecteurs en technisch-hygiënische medewerkers.

Artikel 2

[Vervallen per 25-02-2005]

De regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 oktober 1984, MJZ2604005, houdende aanwijzing toezichthoudende functionarissen (Stcrt. 1984, 212) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 25-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing toezichthouders Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 9 september 2000

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina