Regeling geldsom visakten 2001

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 23-01-2004

Regeling geldsom visakten 2001

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10, vijfde lid, van de Visserijwet 1963;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De geldsom voor de verkrijging van de grote visakte bedraagt voor 2001: f 100,-. In dit bedrag is vervat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij ad f 96,12 en een bijdrage verband houdende met de kosten van uitgifte van de akten ad f 3,88.

  • 2 De geldsom voor de verkrijging van de sportvisakte bedraagt voor 2001: f 19,25. In dit bedrag is vervat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij ad f 15,10 en een bijdrage verband houdende met de kosten van uitgifte van de akten ad f 4,15.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling geldsom visakten 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 8 september 2000

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
overeenkomstig het door de

staatssecretaris

genomen besluit:

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina