Vaststelling model verhuisbericht

[Regeling vervallen per 06-01-2014.]
Geraadpleegd op 19-08-2022.
Geldend van 01-11-2000 t/m 05-01-2014

Vaststelling model verhuisbericht

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid;

Gelet op artikel 48, vierde lid, van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit:

[Regeling vervallen per 06-01-2014]

Het verhuisbericht, bedoeld in artikel 48, vierde lid, van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, bevat naast de aanduiding `Verhuisbericht' de volgende gegevens:

  • a. Over de burger die aangifte van vertrek heeft gedaan: de geslachtsnaam en voornamen, geboortedatum, -plaats en -land, nationaliteit, administratienummer, gemeente van vertrek, laatste adres in de gemeente van vertrek, het in de aangifte opgegeven voorgenomen land van vestiging en het adres in het voorgenomen land van vestiging;

  • b. de adres- en telefoongegevens van de gemeente van vertrek en de datum van afgifte van het verhuisbericht;

  • c. een waarmerking van het verhuisbericht door middel van een stempel van de gemeente van vertrek met de handtekening van de bevoegde ambtenaar.

's-Gravenhage, 1 september 2000

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R.H.L.M. van Boxtel

Naar boven