Subsidieplafonds Ministerie van Buitenlandse Zaken

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-10-2000 t/m 31-12-2005

Subsidieplafonds Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op artikel 1.1.6, eerste en vierde lid, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Besluiten:

[Vervallen per 01-01-2006]

De op grond van artikel 1.1.6, eerste en vierde lid, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken vastgestelde subsidieplafonds zijn niet van toepassing op subsidieverlening namens de Minister van Buitenlandse Zaken of de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking door Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken en de

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,
de

Secretaris-Generaal

,

D.J. van den Berg

Terug naar begin van de pagina