Overzicht normen studiefinanciering

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geldend van 21-08-2000 t/m 30-06-2010

Overzicht normen studiefinanciering

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

In het kader van de kwijtschelding van belasting op grond van artikel 26 van de Invorderingswet 1990 wordt rekening gehouden met inkomsten die studenten ontvangen op grond van de studiefinanciering. Terzake worden normbedragen gehanteerd die zijn ontleend aan de Wet op de studiefinanciering. Deze bedragen, die periodiek worden aangepast, zijn opgenomen in bijlage 1b bij de Leidraad Invordering 1990. De thans in deze bijlage opgenomen bedragen gelden voor het hoger onderwijs (HO) tot 1 september 2000 en voor de beroepsopleidende leerweg (BOL) tot 1 augustus 2000.

Met ingang van 1 september 2000 wijzigen de normbedragen met betrekking tot de studiefinanciering ten gevolge van de inwerkingtreding van de Wet studiefinanciering 2000. De gewijzigde bedragen waren nog niet definitief vastgesteld op het moment van de halfjaarlijkse wijziging van de Leidraad Invordering 1990 per 1 juli 2000. De aanpassing van de normbedragen met betrekking tot de studiefinanciering voor de kwijtschelding van belasting vindt hierbij plaats.

Voor de BOL gelden voor de periode van 1 augustus 2000 tot en met 31 augustus 2000 de normbedragen die thans zijn opgenomen in genoemde bijlage 1b. Voor de periode van 1 september 2000 tot en met 31 december 2000 gelden voor het HO en de BOL de normbedragen die zijn opgenomen in de volgende tabel.

Hulptabel opbouw maandbudget HO en BOL per 1-9-2000 tot 1-1-2001

opl.

woon.

verzekering

levensonderh.

boeken leerm.

ziektekosten

col. & lesgeld

maand-budget

reken- max. RL

basisbeurs

max. aanv. beurs

max. studielening

HO

uitw.

part.

989,61

98,74

71,44

239,50

1399,29

493,06

444,25

457,15

850,21

HO

uitw.

z.fonds

989,61

98,74

0,00

239,50

1327,85

493,06

444,25

385,71

778,77

HO

thuisw.

part.

654,61

98,74

71,44

239,50

1064,29

493,06

144,25

422,15

815,21

HO

thuisw.

z.fonds

654,61

98,74

0,00

239,50

992,85

493,06

144,25

350,71

743,77

                       

BOL

uitw.

part.

989,61

86,38

71,44

151,83

1299,26

269,66

408,71

620,89

890,55

BOL

uitw.

z.fonds

989,61

86,38

0,00

151,83

1227,82

269,66

408,71

549,45

819,11

BOL

thuisw.

part.

654,61

86,38

71,44

151,83

964,26

269,66

108,71

585,89

855,55

BOL

thuisw.

z.fonds

654,61

86,38

0,00

151,83

892,82

269,66

108,71

514,45

784,11

Terug naar begin van de pagina