Wijziging dagloonregels WAO, ZW en Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2005

Wijziging dagloonregels WAO, ZW en Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op de artikelen 14, eerste en tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 15, eerste en tweede lid, van de Ziektewet en 34, tweede, derde en zesde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid,

Besluit:

Artikel I. Wijziging dagloonregels Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 1967, nr. 61524.]

Artikel II. Wijziging dagloonregels Ziektewet

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 1967.]

Artikel IV. Overgangsbepaling dagloonregels Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 1967, nr. 61524 (Stcrt. 126), zoals die regeling luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel I van deze regeling, blijft van toepassing op de persoon wiens recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan voor de datum van inwerkingtreding van dat artikel, met betrekking tot die arbeidsongeschiktheidsuitkering.

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot het dagloon dat opnieuw wordt vastgesteld op grond van artikel 40, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Artikel V. Overgangsbepaling dagloonregels Ziektewet

[Vervallen per 01-01-2006]

De regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 1967, nr. 61525 (Stcrt. 162), zoals die regeling luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel II van deze regeling, blijft van toepassing op de persoon wiens recht op ziekengeld is ontstaan voor de datum van inwerkingtreding van dat artikel, met betrekking tot dat ziekengeld.

Artikel VI. Overgangsbepaling Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

[Vervallen per 01-01-2006]

De Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, zoals die regeling luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel III van deze regeling, blijven van toepassing op de persoon wiens recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet is ontstaan voor de datum van inwerkingtreding van dat artikel, met betrekking tot dat recht.

Artikel VII. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 18 augustus 2000

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina