Regeling DSC-Code

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 29-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 06-09-2000.
Geldend van 06-09-2000 t/m 31-12-2004

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk DGG/J-00/004500
Identificatienummer BWBR0011571
Rechtsgebied Vervoersrecht
Overheidsthema Verkeer en vervoer

Opmerking

Bijlagen liggen in Nederland ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in de Nederlandse Antillen bij het Departement Scheepvaart en Maritieme Zaken en in Aruba bij de Directie Scheepvaart

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 06-09-2000

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-01-2005 Intrekking-regeling 16-12-2004 Stcrt. 2004, 246 HDJZ/SCH/2004-2757 16-12-2004 Stcrt. 2004, 246
06-09-2000 Nieuwe-regeling 17-08-2000 Stcrt. 2000, 170 DGG/J-00/004500 17-08-2000 Stcrt. 2000, 170
Naar boven