Regeling Graancode

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-2000.
Geldend van 01-11-2000 t/m 31-12-2004

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-11-2000

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-11-2000)

Opmerking

Bijlage ligt in Nederland ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in de Nederlandse Antillen bij het Departement Scheepvaart en Maritieme Zaken en in Aruba bij de Directie Scheepvaart.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2005 Intrekking-regeling 16-12-2004 Stcrt. 2004, 246 HDJZ/SCH/2004-2757 16-12-2004 Stcrt. 2004, 246
01-11-2000 Nieuwe-regeling 17-08-2000 Stcrt. 2000, 169 DGG/J-00/004492 17-08-2000 Stcrt. 2000, 169
Naar boven