Toepassing quota diplomatieke vrijstellingen

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 12-08-2000 t/m 31-07-2008

Toepassing quota diplomatieke vrijstellingen

De Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken wil namens de Staatssecretaris van Financiën door middel van publicatie van de bijlage van een brief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de diplomatieke missies en internationale organisaties in Nederland, ruimere bekendheid geven aan de dit jaar ingestelde quota ten aanzien van de aanschaf van belastingvrije sterke drank, tabak en benzine. De hoeveelheid door geprivilegieerden aan te schaffen belastingvrije drank en tabak werd tot 1 januari 2000 naar redelijkheid beoordeeld, hetgeen tot interpretatieverschillen van het begrip redelijkheid kon leiden.

In overleg tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Financiën zijn quota vastgesteld, die overeenkomen met datgene wat in omringende landen gebruikelijk is.

In de brief van 6 maart 2000 (DKP/BV/2000-253) (en de brief van 26 mei 2000 (DKP/BV/2000-568) betreffende de verhoging van het benzinequotum voor 5 dienstauto’s) informeert de Directie Kabinet en Protocol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken alle diplomatieke missies en internationale organisaties in Nederland dat ten aanzien van diegenen die een vrijstelling genieten de volgende quota van toepassing zijn:

Overview of the applicable quota for the year 2000 with regard to the diplomatic exemption from tax and duty free alcoholic beverages, cigarettes and petrol.

Category

Goods

Alcoholic beverages

(22% and over)

Cigarettes (or equivalent in other tobacco products)

Diplomatic mission, consular post and international organisation

300 litres

None

Head of Mission

90 litres

12.000 cigarettes

Personnel with privileged status AD/AC/AO

60 litres

12.000 cigarettes

Personnel with privileged status BD/BC/BO and ED/EC/EO

30 litres

12.000 cigarettes

Category

Car

Official cars

1st exempted car

2nd exempted car1

1 Only if the privilege of a second tax exempted car with special license plate has been granted / is applicable.

Diplomatic mission, consular post and international organisation

For a maximum of five cars: 500 litres per month

Additional cars: 300 litres per month

   

Head of Mission

 

300 litres per month

200 litres per month

Personnel with privileged status AD/AC/AO

 

300 litres per month

200 litres per month

Personnel with privileged status BD/BC/BO and ED/EC/EO

(10 years’ maximum)

 

200 litres per month

100 litres per month

Terug naar begin van de pagina