Aanvraagperiode en subsidieplafond Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij 2000

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 30-07-2000 t/m 23-01-2004

Aanvraagperiode en subsidieplafond Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij 2000

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 4 van de Kaderwet LNV-subsidies en artikel 3 van de Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij 2000,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Als periode waarin een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij 2000, wordt vastgesteld de periode van 3 tot en met 31 augustus 2000.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Overeenkomstig het door de Staatssecretaris genomen besluit,

T.H.J. Joustra

,

secretaris-generaal

Terug naar begin van de pagina