Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak

Geraadpleegd op 05-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2000.
Geldend van 01-10-2000 t/m 31-08-2003

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 4

Informatie geldend op 01-10-2000

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-10-2000)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2000 Nieuwe-regeling 22-07-2000 Stb. 2000, 337 22-07-2000 Stb. 2000, 337
Naar boven