Besluit vaststelling in euro van het in artikel 178 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk [...] besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)

[Regeling vervallen per 01-10-2012.]
Geldend van 01-09-2000 t/m 30-09-2012

Besluit van 22 juli 2000, houdende vaststelling in euro van het in artikel 178 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bedrag van het minimumkapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 17 juli 2000, no. 5039915/00/6;

Gelet op artikel 178 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 22 juli 2000

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de tiende augustus 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina