Vaststelling subsidieplafond Matra Projecten Programma

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 26-07-2000 t/m 31-12-2005

Vaststelling subsidieplafond Matra Projecten Programma

De Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10, 2.1.3 en 2.1.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Aanvragen voor het in het eerste lid bedoelde tijdvak kunnen worden ingediend vanaf het tijdstip van bekendmaking van dit besluit tot en met 1 september 2000. Over toekenning van de subsidies zal worden beslist voor 1 december 2000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken, namens deze

H.M.M. Sondaal

Terug naar begin van de pagina