Vaststellingsregeling bedragen Regeling toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995 voor 2000

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 15-08-2000 t/m 31-12-2003

Vaststellingsregeling bedragen Regeling toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995 voor 2000

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De bedragen bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Regeling toezichtskosten, worden als volgt vastgesteld:

  • a. aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de wet: f 3.000,-;

  • b. aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet: 1.500,-;

  • c. aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 7, vierde of zesde lid, van de wet: f 25.000,-;

  • d. aanvraag van een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 16, vierde lid, van de wet: f 2.000,-;

  • e. uitbreiding van de reikwijdte van een vergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de wet: f 4.000,-.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

De bedragen, bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid, van de Regeling toezichtskosten worden als volgt vastgesteld:

 • a. f 10.000,-

 • b. f 20.000,-

 • c. f 40.000,-

 • d. f 80.000,-

 • e. f 160.000.-

 • f. f 320.000,-

 • g. f 640.000,-

 • h. f 1.280.000,-

 • i. f 1.500.000,-

 • j. f 2.000.000,-.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

De bedragen bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de Regeling toezichtskosten, worden als volgt vastgesteld voor de houders van een effectenbeurs aan wie een erkenning als bedoeld in artikel 22, eerste lid van de Wet toezicht effectenverkeer is verleend:

 • a. Amsterdam Exchanges NV, of haar rechtsopvolger, voor de door haar gehouden effectenbeurzen: f 3.900.000,-;

 • b. AEX-Agrarische Termijnmarkt NV, of haar rechtsopvolger, voor de door haar gehouden effectenbeurs: f 271.000,-;

 • c. voor andere houders van een effectenbeurs wordt een bedrag in rekening gebracht op grond van een tarief van f 300,- per uur.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

De bedragen bedoeld in artikel 5, vijfde lid, onder a, van de Regeling toezichtskosten worden als volgt vastgesteld:

 • a. voor kredietinstellingen die op grond van artikel 38 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 in Nederland het bedrijf van kredietinstelling mogen uitoefenen: f 5.000,-;

 • b. voor andere kredietinstellingen en financiële instellingen: f 0,-.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

De bedragen bedoeld in artikel 5, vijfde lid, onder b, van de Regeling toezichtskosten worden als volgt vastgesteld:

 • a. voor niet in een Lid-Staat gevestigde effecteninstellingen met een vergunning als bedoeld in artikel 7, vierde of zesde lid, van de wet: f 5.000,-;

 • b. voor effecteninstellingen bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder i of j van de wet: f 0,-.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

Het bedrag bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de Regeling toezichtskosten wordt vastgesteld als volgt:

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

Het bedrag bedoeld in artikel 5, zevende lid, van de Regeling toezichtskosten, wordt vastgesteld als volgt:

 • a. voor beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal, bedoeld in artikel 76a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: f 5.000,-

 • b. voor andere dan de onder a genoemde uitgevende instellingen: f 9.500,-.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

Het uurtarief bedoeld in artikel 9 van de Regeling toezichtskosten wordt vastgesteld op f 300,-.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 augustus 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina