Vaststellingsregeling 2000 bedragen ex artikel 4, eerste lid, Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 15-08-2000 t/m 31-12-2003

Vaststellingsregeling 2000 bedragen ex artikel 4, eerste lid, Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Het door de Stichting Toezicht Effectenverkeer ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996 in rekening te brengen bedrag wordt voor 2000 als volgt vastgesteld:

  • a. voor beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal, bedoeld in artikel 76a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: f 5.000,-;

  • b. voor andere dan de onder a. genoemde vennootschappen: f 9.500,-.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 augustus 2000.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina