Regeling getroffen voor de afhandeling van bezwaarschriften tijdens het wachten op de uitspraak in de proefprocedure

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 14-07-2000 t/m 30-09-2006

Regeling getroffen voor de afhandeling van bezwaarschriften tijdens het wachten op de uitspraak in de proefprocedure

De plv. Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. Inleiding

[Vervallen per 01-10-2006]

Met ingang van 1 mei 2000 is de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) voor dieselpersonenauto’s met f 2000 verhoogd. Voor dieselauto’s die voldoen aan de zogenoemde EU-2005 normen bedraagt de verhoging f 800. Volgens de BOVAG zouden deze verhogingen in strijd zijn met het vrije verkeer van goederen (artikel 90 EG). Ik deel de zienswijze van de BOVAG niet. Met de BOVAG is afgesproken terzake een proefprocedure te voeren. In het verlengde van deze afspraak wordt hierbij een regeling getroffen voor de afhandeling van bezwaarschriften met betrekking tot deze kwestie.

2. Afhandeling bezwaarschriften

[Vervallen per 01-10-2006]

De inspecteur vraagt de indiener van het bezwaarschrift of hij instemt met uitstel tot het doen van uitspraak totdat de Hoge Raad de rechtsvraag definitief heeft beantwoord. Indien de indiener hiermee instemt, wordt het bezwaarschrift aangehouden. Ingeval de Hoge Raad in voor de indiener gunstige zin uitspraak doet, verleent de inspecteur hem op verzoek ambtshalve teruggaaf voor tijdvakken die aanvangen op of na de datum waarop het bezwaarschrift is ingediend. Indien de indiener niet instemt met aanhouding van het bezwaarschrift, wordt een afwijzende uitspraak op het bezwaarschrift gedaan. Belanghebbende dient vervolgens beroep in te stellen indien hij zijn rechten wil handhaven.

Terug naar begin van de pagina