Vergoedingenregeling Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 21-07-2000 t/m 24-09-2008

Vergoedingenregeling Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst

Gelet op artikel 3 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-09-2008]

De voorzitter van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid ontvangt een vergoeding per vergadering van f 560,-.

Artikel 2

[Vervallen per 25-09-2008]

De overige leden van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid ontvangen een vergoeding per vergadering van f 420,-.

Artikel 3

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als Vergoedingenregeling Adviescommissie Arbeids-ongeschiktheid.

`s-Gravenhage, 14 juli 2000

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina